ما چه میکنیم؟

ما (راز کهکشانی‌ها) فقط تصمیم داریم تا بیاموزیم که چگونه باید بهتر زندگی کنیم ؟ و چگونه دنیا را به جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کنیم ؟
پس گرد هم می‌آییم و آخرین تحقیقات و آموخته‌های خود را باهم به اشتراک می‌گذاریم تا بتوانیم با افزایش خودآگاهی خویش، بر قدرت عملگرایی خود بیافزاییم
و خیلی سریعتر و به راحتی، به تمام آرزوهای خویش دست بیابیم.
ما در این مسیر، دوستانه، باهم هستیم ?

کار ما چیست؟

هر بازی، قواعد و قوانین خاص خودش را دارد،
‌گاهی در زندگی بدلیل شکست، حس تنهایی و نا امیدی به یک باره تمام زندگیمان را سیاه و تار کرده است!
در آن زمان هرچه تلاش کردیم، بیشتر در تاریکی فرو رفتیم!!
تنهایی و نا آگاهی از قوانین جهان هستی، یعنی آشنا نبودن به قواعد بازی در سیاره ناشناخته‌ یعنی، زمین!!
از شهریور ماه ۱۳۹۵ موسسه راز کهکشان متولد شد،
تا با ایجاد فضایی صمیمی و دوستانه، همه بازیکنان این سیاره را با قواعد بازی زندگی، یا همان قوانین جهان هستی، آشنا کند.
زمانی که بیاموزیم، باور ما اولین قدرت برای برنده شدن در تمام جنبه‌های زندگی است و بدانیم چطور باید با حذف باورهای محدود کننده و ایجاد باورهای پیش‌برنده زندگی خود را طراحی کنیم، قطعا هرآنچه را متصور می‌شویم، به زیبایی و در اوج سلامتی و راحتی خلق می‌کنیم.
دوست عزیز، با همه وجود باور کن که تقدیر تو از پیش نوشته نشده است، و تو خالق و فرمانده زندگی خویش هستی.
دوستت داریم هم کهکشانی ❤️

تیم قدرتمند راز کهکشانی

[our-team]