راز کهکشان تمام تلاش خود را میکند تا به همه عزیزانی که تمایل دارند به رشد فردی و موفقیت برسند ، راه کارهای عملی و کاربردی را آموزش دهد . لذا سوالات و پیشنهادات شما باعث هر چه بیشتر تاثیرگذارتر بودن ما می شود. نظرها و پیشنهادهای ارزشمندتان را از طریق فرم زیربرای ما ارسال کنید. سپاسگزاریم.